Atpakaļ

"Ascendum" ar "Altum" atbalstu uzsāk sociālās uzņēmējdarbības projektu

Biedrība “Ascendum” 2018. gada 4. septembrī parakstījusi granta līgumu ar akciju sabiedrību “Attīstību finanšu institūcija Altum” par Eiropas Sociālā fonda finansējuma, ESF projekts Nr.9.1.1.3/15/I/001, saņemšanu sociālās uzņēmējdarbības atbalstam.

Biznesa projekta mērķis ir attīstīt sociālo uzņēmējdarbību, lai palielinātu kultūras, sociālās integrācijas un nodarbinātības iespējas daudzbērnu ģimenēm, nelabvēlīgākā situācijā esošiem bērniem, jauniešiem un citiem mērķa grupas pārstāvjiem. Projekta ietveros tiks veidoti un ieviesti korporatīvās atbildības projekti, to izstrādē sadarbojoties ar Latvijas uzņēmumiem, pašvaldībām.

Datums: 2018. g. 10. septembris