BIEDRĪBA ASCENDUM

Biedrība "Ascendum" dibināta ar mērķi veicināt Latvijas sociālo, garīgo un ekonomisko augšupeju, atbalstot kultūru, zinātni, izglītību un pilsonisko sabiedrību