BIEDRĪBA ASCENDUM

Biedrības "Ascendum" mērķis ir veicināt Latvijas ekonomisko, garīgo un sociālo augšupeju, mērķtiecīgi atbalstot kultūru, izglītību un pilsonisku, saliedētu sabiedrību.