Biedrības "Acsendum" mērķis ir veicināt Latvijas augšupeju
ekonomisko, garīgo un sociālo - mērķtiecīgi atbalstot
kultūru, zinātni, izglītību un pilsonisko sabiedrību

Biedrība "Ascendum" Finanšu ministriju rosina pārskatīt plānoto nodokļu politiku

“Šobrīd topošā nodokļu politika krasi negatīvi ietekmēs ziedojumu apjomu nevalstiskajām organizācijām,” uzskata biedrība “Ascendum”, kas nosūtījusi Finanšu ministrijai vēstuli ar ierosinājumiem reformas modelim, kas saglabātu uzņēmēju ekonomisko stimulu ziedot, līdz ar to neapdraudot nevalstisko organizāciju pastāvēšanu.

Finanšu ministrijas piedāvātajā modelī dāvanām un ziedojumiem piemērojams uzņēmuma ienākuma nodoklis pēc likmes sadalījumā 20:80. Izņēmums ir ziedojumi sabiedriskā labuma organizācijām, ja šādi izdevumi nepārsniedz 10% no iepriekšējā finanšu gada peļņas saskaņā ar finanšu pārskatiem.

Kā vēstulē norāda biedrība "Ascendum", faktiski uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojums (ekonomiska uzņēmuma stimulēšana ziedot līdzekļus sabiedriskā labuma organizācijām) vairs nepastāv – uzņēmums vienkārši netiek papildus “sodīts” par ziedošanu, jo ziedojumu sabiedriskā labuma organizācijām neapliks ar nodokli. Ziedojums biedrībām un nodibinājumiem, kam nav sabiedriskā labuma statusa, padarīts par ekonomiski sodāmu – tas ir vienā kategorijā ar maksājumiem par nodokļu sodiem, kukuļiem utt., un tiek aplikts ar uzņēmuma ienākumu nodokļa maksājumu pēc likmes sadalījumā 20:80.

Domājot par šīs problēmas risinājumiem, biedrība "Ascendum" sadarbībā ar citām nevalstiskajām organizācijām izstrādājusi priekšlikumu piedāvātā modeļa korekcijai. Tas paredz saglabāt dāvanām un ziedojumiem piemērojamo uzņēmuma ienākuma nodokli pēc likmes sadalījuma 20:80, bet pieļaut izņēmumus attiecībā uz ziedojumiem biedrībām un nodibinājumiem, ja šādi izdevumi nepārsniedz 3% no kalendārajā gadā aprēķinātās sociālo iemaksu bāzes vai 10% no iepriekšējā finanšu gada peļņas saskaņā ar finanšu pārskatiem. Ziedojumu sabiedriskā labuma organizācijām (ja tas nepārsniedz noteikto ierobežojumu) uzņēmums var izmantot aprēķinātā uzņēmuma ienākumu nodokļa maksājuma samazinājumam, ja uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājuma pienākums konkrētajā gadā uzņēmumam ir radies.

Kā uzsver biedrība "Ascendum", piedāvātā korekcija saglabās motivāciju daļai no uzņēmumiem (tikai tiem, kas veic dividenžu izmaksu) turpināt ziedot sabiedriskā labuma organizācijām, samazinot uzņēmuma ienākuma nodokļa maksāšanas pienākuma apjomu, un netiks sodīti uzņēmumi, kas ziedos citām nevalstiskajām organizācijām, kas nav sabiedriskā labuma organizācijas. Uzņēmumi, kas neizmaksās dividendes, nebūs motivēti ziedot sabiedriskā labuma organizācijām, tāpēc jebkurā gadījumā gaidāms ziedojumu kopapjoma kritums, taču ievērojami mazāks nekā Finanšu ministrijas piedāvātajā redakcijā.

Minētais nevalstisko organizāciju piedāvājums ir izskatīts NVO nodokļu reformas darba grupā, un šobrīd tas tiek detalizēti precizēts sadarbībā ar nodokļu konsultantiem. Sagaidāms, ka minētais darbs noslēgsies 2017. gada aprīļa beigās un tad precizētais piedāvājums tiks iesniegts Finanšu ministrijai.

Rīgas Doma dārzā notiks brīvdabas kino seansi “Četri balti vakari”

Četros jūlija ceturtdienu vakaros Rīgas Doma dārzā šovasar jau tradicionāli notiks bezmaksas brīvdabas kinoseansi, šogad tie veltīti Latvijas kino klasiķim, režisoram Rolandam Kalniņam viņa 95 gadu jubilejā, bet sola negaidīti jauneklīgas noskaņas – šarmantu franču "…

Biedrība "Ascendum" Finanšu ministriju rosina pārskatīt plānoto nodokļu politiku

“Šobrīd topošā nodokļu politika krasi negatīvi ietekmēs ziedojumu apjomu nevalstiskajām organizācijām,” uzskata biedrība “Ascendum”, kas nosūtījusi Finanšu ministrijai vēstuli ar ierosinājumiem reformas modelim, kas saglabātu uzņēmēju ekonomisko stimulu…

Pētījuma par mazākumtautību skolu skolēnu piederības sajūtu Latvijai rezultāti

Šodien, 6. maijā, "Birojnīcā", Berga Bazārā, Rīgā tika prezentēti biedrības "Ascendum" atbalstītā pētījuma "Mazākumtautību skolu skolēnu identitāte un piederība Latvijai" rezultāti. Pētījums un tā kopsavilkums prezentācijas formā no šodienas ikvienam…

Prezentēs pētījumu par mazākumtautību skolu skolēnu piederības sajūtu Latvijai

6. maijā plkst. 11.00 "Birojnīcā", Berga Bazārā, Rīgā, tiks prezentēti biedrības "Ascendum" atbalstītā pētījuma "Mazākumtautību skolu skolēnu identitāte un piederība Latvijai" rezultāti. Pētījumu piecu mēnešu garumā veica pētniece Māra Laizāne, noskaidrojot maz…