Biedrības "Acsendum" mērķis ir veicināt Latvijas augšupeju
ekonomisko, garīgo un sociālo - mērķtiecīgi atbalstot
kultūru, zinātni, izglītību un pilsonisko sabiedrību

Biedrība “Ascendum” šogad atbalstīs muzikālā pasākuma “Ezera Skaņas” vasaras darbnīcas

 

 

Noslēgusies biedrības "Ascendum" ikgadējā granta konkursa iesniegto pieteikumu izvērtēšana, kurā bija iespējams iegūt 3000 eiro nekomerciālu un Latvijas augšupeju veicinošu projektu realizācijai. 2017. gada konkursā ar grantu atbalstīts biedrības “Ezera skaņas” muzikālā pasākuma sagatavošanās posms – projekts “Vasaras darbnīcas”.

Granta projektu konkursā šogad tika iesniegti 43 pieteikumi, pārstāvot gan pilsoniskās sabiedrības, gan kultūras un zinātnes jomas. Daudzi projekti pārliecināja par īstenotāju profesionālajām spējām ideju realizēt kvalitatīvā un sabiedrībai saistošā formā. Vērtēšanas procesā kā būtiskākais aspekts tika izvirzīts biedrības “Ascendum” iespēja projektu atbalstīt ne tikai finansiāli, bet arī iesaistīties tā īstenošanā, sniedzot nemateriālu ieguldījumu idejas realizēšanas procesā. “Ascendum” no visiem projektiem izvēlējās atbalstīt “Ezera Skaņas”, jo projekts visvairāk saskanēja ar biedrības izvirzītajiem mērķiem un idejām, kā arī tajā tika saskatīta vislielākā līdzdalības iespēja.

Biedrība “Ezera Skaņas” jau piecus gadus ik vasaru rīko pasākumu Kāla ezera vidū, un pa šo laiku tā ir kļuvusi par sabiedrībā iemīļotu tradīciju. "Ezera Skaņas" izveidojušās, satiekoties dažādu disciplīnu speciālistiem un kopīgi izstrādājot projektus – mūziku, vides objektus, vizuālu attēlu sērijas. Projekta “Vasaras darbnīcas” mērķis ir 2017. gadā attīstīt radošas vasaras darbnīcas, kurās ikvienam, kurš meklē vietu un laiku, lai atbrīvotu savu radošo potenciālu, būtu iespēja iesaistīties "Ezera skaņu" veidošanā. Biedrība “Ascendum” grantu piešķīrusi darbnīcu norises nodrošināšanai un attīstīšanai.

 Iepriekšējos gados biedrība Ascendum ir finansiāli atbalstījusi dažādus projektus – dziedātāja Goran Gora albuma "Hold Me Close When It Comes" izdošanu 2012. gadā, ISSP rīkotās "World Press Photo" izstādes atvēršanu Rīgā 2013. gada pavasarī, Māras Laizānes pētījumu “Mazākumtautību skolēnu identitāte un piederība Latvijai” 2014./2015.gadā.

"Ascendum" granta konkurss radīts ar mērķi atbalstīt nekomerciālus projektus, kas veicina Latvijas ekonomisko, garīgo un sociālo augšupeju, mērķtiecīgi atbalstot kultūru, zinātni, izglītību un pilsonisku sabiedrību. Atbalstītajam projektam bija jāatbilst sabiedriskā labuma darbībai Sabiedriskā labuma organizāciju likuma izpratnē. Nākamais "Ascendum" grants tiks izsludināts 2018. gada ziemā.

 

Biedrība "Ascendum" Finanšu ministriju rosina pārskatīt plānoto nodokļu politiku

“Šobrīd topošā nodokļu politika krasi negatīvi ietekmēs ziedojumu apjomu nevalstiskajām organizācijām,” uzskata biedrība “Ascendum”, kas nosūtījusi Finanšu ministrijai vēstuli ar ierosinājumiem reformas modelim, kas saglabātu uzņēmēju ekonomisko stimulu…

Biedrība “Ascendum” šogad atbalstīs muzikālā pasākuma “Ezera Skaņas” vasaras darbnīcas

    Noslēgusies biedrības "Ascendum" ikgadējā granta konkursa iesniegto pieteikumu izvērtēšana, kurā bija iespējams iegūt 3000 eiro nekomerciālu un Latvijas augšupeju veicinošu projektu realizācijai. 2017. gada konkursā ar grantu atbalstīts biedrības &l…

Notiek biedrības "Ascendum" 2017. gada grantu konkursam iesūtīto projektu izvērtēšana

Noslēgusies pieteikšanās biedrības "Ascendum" ikgadējam granta konkursam, kurā iespējams iegūt 3000 eiro nekomerciālu un Latvijas augšupeju veicinošu projektu realizācijai.   Granta projektu konkursā iesūtīti 43 pieteikumi, pārstāvot gan pilsoniskās sabiedr…

Biedrība “Ascendum” mazākumtautību skolām dāvina Ilmāra Šlāpina grāmatu “Jauno latviešu valoda”

    Biedrība “Ascendum” sadarbībā ar Pētera Avena Labdarības fondu “Paaudze” mazākumtautību skolām dāvina atkārtoti izdoto un papildināto grāmatu-vārdnīcu “Jauno latviešu valoda”, kā arī vairākās Latvijas skolās viesojas un ar skolēniem tiek…