Biedrības "Acsendum" mērķis ir veicināt Latvijas augšupeju
ekonomisko, garīgo un sociālo - mērķtiecīgi atbalstot
kultūru, zinātni, izglītību un pilsonisko sabiedrību

 

 

Par biedrību "Ascendum"

Ascendo (no latīņu val. – „uz augšu”, „augšup”)

 

Attīstība vienmēr ir bijusi saistīta ar virzību uz augšu. Augošs stāds tiecas pret gaismu, brīvs cilvēks paceļ skatienu augstāk, vērtīgu darbinieku paaugstina amatā, peļņu attēlo ar augošu līkni grafikā, bet valsts izaugsme tiek mērīta pēc nacionālā kopprodukta pieauguma. Virzībai uz augšu nav iespējams novilkt galīgo robežu. Vienīgā barjera ir apstāšanās attīstībā, kurai agri vai vēlu seko neizbēgams kritiens atpakaļ. Cilvēks, kas sasniedzis kādu iepriekš izvirzītu mērķi savā dzīvē, pacēlies augstāk pa karjeras kāpnēm vai radošajā izaugsmē, nedrīkst apstāties ceļā uz augšu, taču katrs jauns pakāpiens nozīmē atbildību par tiem, kas palikuši lejā. Sabiedrības celtā ēka nemīl tukšumus starp stāviem. Tie sagrauj rūpīgi būvēto kopienas sajūtu un vairo neuzticēšanos, laupa sapratni, aptur kopīgi uzsākto attīstību. Ikviens jauns līmenis nozīmē pienākumu redzēt plašāk, saprast vairāk un palīdzēt citiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Virzība uz augšu nozīmē atbildību par sasniegto.

Ascendum atbalsta tos projektus, notikumus un cilvēkus, kas uzrāda augšanas potenciālu. Mēs neatbalstām tradīciju saglabāšanu un iekonservēšanu vai jaunradi tukšā vietā, mēs atbalstām to, kas sevi jau ir pierādījis kā vērtību un vēlas attīstīties jaunā, augstākā pakāpē. Mēs atbalstām Rīgas Doma atjaunošanu nevis tāpēc, lai tas paliktu nemainīgs, kāds tas ir bijis 800 gadus bet gan tāpēc, ka redzam Domā iespēju kļūt par kaut ko lielāku. Mēs atbalstījām Goran Gora jaunā albuma izdošanu, jo tajā pazīstamais dziedātājs ir sācis kaut ko jaunu, pieveicot jaunu līmeni savā mūzikā. Mēs atbalstām Satori portālu, jo redzam tajā potenciālu izaugt par vadošo kultūras portālu Latvijā.

Rašanās stāsts

Zaiga Pūce no 2005.- 2006.gadam vadīja Latvijas Universitātes Studentu padomi, aizstāvot studentu intereses un rūpējoties par augstākās izglītības kvalitāti. No 2003 – 2007 Zaiga sekoja līdzi studentu tiesību ievērošanai kā LU senatore.
Eva Ikstena - Strapcāne kopš 16 gadu vecuma aktīvi darbojas jaunatnes politikā, No 2007. -2009. gadam Eva vadīja Latvijas Jaunatnes padomi, aizstāvot jauniešu organizāciju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

Darbojoties nevalstiskajās organizācijās gan Zaiga, gan Eva novēroja, ka joprojām nav atbildēts jautājums - par kādu sabiedrību mēs vēlamies kļūt? Šobrīd joprojām ir aktuāli diskutēt un atbalstīt idejas, kas stiprina mūsu piederības sajūtu, definē vērtības un veicina sabiedrības iesaisti vides veidošanā.
2011. gada maijā kopā nodibina biedrību "Ascendum", ticot, ka abu pieredze palīdzēs izveidot organizāciju, kas veicina Latvijas augšupeju ekonomiski, garīgi un sociāli.

Sadarbībai projektos
Meklējot sadarbības iespējas ar domubiedriem – līdzīgi domājošiem uzņēmumiem, cilvēkiem un organizācijām - vēlamies piedāvāt atbalstīt „Ascendum” idejas, kopīgi uzņemoties atbildību par projektiem, kas veicina Latvijas virzību uz augšu.

Sadarbība ar citām organizācijām

Biedrība "Ascendum" ir Latvijas pilsoniskās alianses biedrs. Laikmetīgās kultūras NVO asociācijas biedrs. Ir pievienojusies un parakstījusi MK un NVO sadarbības memorandu.

 

 

---------------------------------------------------------------------

 

  Darbības pārskats 27.11

 

  Ascendum prezentācija - 2015. gads

 

 Biedrības Ascendum 2016. gada ieņēmumu un izdevumu atskaite

 

  Ascendum 2016. gada darbības pārskats