Atpakaļ

"Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai" ietvaros tiek uzsākts projekts "Latvija dažādās valodās"

Septembrī interneta žurnālā “Satori.lv” tiks uzsāktas projekta “Latvija dažādās valodās” ietvaros īstenotās aktivitātes – publicētas intervijas ar Rīgā dzīvojošiem citu kultūru pārstāvjiem un ieskati viņu radošajās izpausmēs recenziju vai pārpublikāciju veidā. Projekta noslēgumā norisināsies publisks kultūras vakars.

Latvijas radošo telpu veido vairāku valstu, kultūru un uzskatu pārstāvoši mākslinieki. Viņu darbi ne vienmēr tiek pamanīti, viņu viedokļi – ne vienmēr sadzirdēti. Nodrošinot šo personu iespēju uzrunāt latviešu auditoriju (sniedzot intervijas un radošās darbības atspoguļojumu latviešu valodā), tiek veicināta sabiedrības izpratne par dažādām kultūrām. Gan ar portālā publicēto materiālu, gan kultūras vakaru tiks vairota apmeklētāju un dalībnieku personīgā izpratne par dažādu tautu atšķirībām un savstarpējās atvērtības, sadarbības iespēju potenciālu. Materiāli par dalībniekiem portālā būs pieejami bez maksas, bez laika ierobežojuma (publiski pieejamajā “Satori.lv” arhīvā).

Projekta mērķis ir iepazīstināt plašāku auditoriju ar Latvijā dzīvojošiem kultūras nozares pārstāvjiem, kuri pārstāv citu tautu kultūru, kā arī vairot izpratni par to, cik multikulturāla ir Rīgas un Latvijas radošā vide, kādu pienesumu tai spēj sniegt mākslinieki, kuriem ir cita kultūras pieredze.

Projekta ietvaros ik nedēļu interneta žurnālā “Satori.lv” tiks publicēts materiāls par citu kultūru pārstāvju radošo darbību Latvijā. Tiks publicētas galvenā redaktora video intervijas ar interesantām kultūras personām un dalībnieka radošās darbības atspoguļojums (literārie darbi vai recenzija). Projekta noslēgumā norisināsies kultūras vakars, uz kuru tiks aicināti gan seši dalībnieki, gan “Satori.lv” lasītāji – pasākums paredzēts bez maksas.

Projektu realizē biedrības “Ascendum” izdotā interneta žurnāla “Satori.lv” redakcija.

Projekts īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras ministriju projekta “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialogu jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets. 

Preses relīze sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība "Ascendum".

Datums: 2017. g. 12. septembris